Наш друг – facebook у настави

Facebook у настави

Advertisements

Основе за рад у програму Exel

Рад са табелама 1

Рад са табелама 2

Рад са табелама 2

Излазна карта

У прилогу је неколико примера излазних погодних за самопроцену часа.

Излазна карта 1

Излазна карта 2

Излазна карта 3

Ланчани преносници

Материјал за учење

Задатак за ученике

Пример методе „ланац“

  1. Ученици добијају картице (свако по једну)
  2. Добијене картице садрже на једној страни  питање, а на другој одговор.
Ученик који има картицу на којој је само питање (међу картицама је само једна таква), започеће ланац, постављајући то питање. Остали ученици посматрају ону страну картице на којој је одговор и онај код кога је одговор на постављено питање, одговара. Затим окреће своју картицу и чита питање које се ту налази. Ланац се продужава даље, све до последњег одговора, који се налази на картици  која не садржи питање.

Материјал за методу „ланац“

Овде је дат пример материјала из математике за уводни део часа обраде „Значајне тачке троугла“.

Како припремити материјал?

Направити табелу са 2 колоне и редова за 1 више од броја питања. У првој колони убацити питања, тако да последња ћелија остане празна. У другој колони ћелију у првом реду оставити празну, а даље редом убацити одговоре. Потом исећи редове – тако ћете добити картице које делите ученицима.

Наставни материјал за „инсерт“ методу

Наставни материјал за методу „инсерт“

Обрада текста

У прилогу је презентација са објашњењима за рад у програму Word 2013, као и примери текстова коришћених за вежбање

Рад у ворду, 1. део

Рад у ворду, 2. део

Рад у ворду, 3. део

 

1 вежба куцања

2 вежба форматирања

3 вежба форматирања

Претходно Старији уноси