Технолошка документација

Како и где уписати резултате разраде технолошког поступка…

Задатак

Димензионисање припремка

Разрада поступка

План обраде

Операциони лист

 

Материјали за учење и задаци за вежбање

Материјали за учење:

Осовине, осовинице и вратила

Задаци за вежбање моделирања:

Вијак и навртка

Домаћи задатак

На овом линку налази се тест који требате решити за домаћи задатак.

Задаци за вежбање конструкција

Да сам ја наставник…

Шта и како би урадио/ла да си наставник, можеш уписати на стикеру и поставити на табли.

Такође, шта би поручио/ла својим наставницима, можеш уписати овде.

А сад нешто озбиљно

Mатеријал за четврту тему

Скрипта: Мерење и контрола квалитета, 4. део

Блок настава

Обрада резултата мерења: Пример

Материјал за трећу тему

Скрипта: Мерење и контрола квалитета, скрипта III модул

Претходно Старији уноси